Jetta Roozeboom

Jetta is werkzaam bij de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs

Jetta is werkzaam bij de PO-raad. De PO-raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De sector bestaat uit ca. 1,5 miljoen leerlingen en 7000 scholen.

De PO-raad houdt zich bezig met de financiering van het basisonderwijs, het werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. Je ziet medewerkers of bestuursleden van de PO-raad vaak op televisie in de rol van belangenbehartiger van de schoolbesturen. De PO-raad is dan ook een belangrijke overlegpartner van het Ministerie van OCW .

De PO-raad ondersteunt de schoolbesturen op verschillende manieren. Als belangenbehartiger, maar ook door samen met de schoolbesturen te werken aan kwalitatief goed onderwijs. De PO-raad publiceert diverse handleidingen en rapporten om scholen te informeren. Ook zijn er kennisgroepen in het leven geroepen en worden er congressen georganiseerd om kennis uit te wisselen over verschillende thema’s.

Op de website van de PO-raad zijn alle cijfers over het basisonderwijs bij elkaar gebracht. Dit zijn cijfers die van verschillende instanties, zoals het CBS en DUO, afkomstig zijn. Een ander initiatief is de website scholenopdekaart.nl. Voor ouders en leerlingen heel handig om te raadplegen, omdat deze website objectieve informatie toont over alle scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Je kunt er dus goed scholen vergelijken.

Jetta houdt zich voornamelijk bezig met marketing communicatie binnen de PO-raad en behaalde een bachelor commerciële economie aan de Hogeschool van Utrecht (HU).

Jetta over zichzelf:
“Ik ben een generalist met specialistische trekjes. Een denker én een doener met oog voor de grote lijnen en de details. Energiek en georganiseerd, creatief en razendsnel. En ik vind het een heerlijke uitdaging om ingewikkelde teksten om te zetten in de taal van gewone mensen…”

Laatste artikelen van Jetta