Beter scoren met Cito Rekenen? Tijdelijk Gratis Oefenbladen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Pluspunt

Pluspunt is de meest gebruikte rekenmethode voor groep 3 t/m 8 van de basisschool, uitgegeven door Malmberg. Ook bieden zij een kleuterpakket aan. Een duidelijke lesstructuur, veel herhaling en niveaudifferentiatie zijn belangrijke uitgangspunten van de methode.

Opbouw van de methode Pluspunt

Voor elk leerjaar biedt Pluspunt 12 blokken aan. Elk blok bestaat uit 15 lessen. Deze lessen zijn verspreid over 3 weken. Per week krijgen de kinderen 5 lessen. Deze duren ongeveer een uur. In een lesweek worden er zowel instructielessen gegeven als zelfstandige werklessen.

pluspuntIn de eerste 11 lessen oefenen de leerlingen de rekenstof. Dit gebeurt in kleine, duidelijke stappen. Ook herhaalt men stof uit de vorige blokken. Les 12 bestaat uit een toets. De score op deze toets bepaalt welke oefeningen het kind in de laatste 3 lessen doet. Bijvoorbeeld herhaling of juist verdieping van de stof.

Omdat er natuurlijk verschillende niveaus zijn in een klas, is het met Pluspunt mogelijk om onderscheid te maken in 3 niveaus. Zo werkt elke leerling op zijn/haar eigen tempo en niveau.

Inhoud lesstof in Pluspunt

Vanaf groep 3 komen de volgende rekenkundige begrippen elk jaar aan bod: Getalbegrip; optellen en aftrekken; meten; tijd; geld; meetkunde; automatiseren en flexibiliseren (snelheid van uitrekenen en strategieën gebruiken); verhoudingen en grafieken. Ieder jaar bouwt voort op het vorige leerjaar en breidt de stof uit.

Vanaf groep 4 leren de leerlingen vermenigvuldigen en delen. Vanaf groep 5 begint men met kommagetallen en met cijferen (schematisch + en – sommen uitrekenen). In groep 6 leren de kinderen ook cijferend vermenigvuldigen en delen. Ook maken zij dan kennis met breuken. En in groep 7 start men met het rekenen met procenten.

Meer over: rekenen oefenen

    Comment Section

    0 reacties op “Pluspunt

    Plaats een reactie


    *