Beter scoren met Cito Rekenen? Tijdelijk Gratis Oefenbladen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een bedrag dat een vader of moeder aan de school geeft waarop zijn of haar kind onderwijs geniet. Deze bijdrage is vrijwillig.

Wat doet een school met de ouderbijdrage?

Een basisschool kan vaak prima uit de voeten met het geld dat het Rijk vrijstelt voor de normale schoolkosten. De inkomsten uit de vrijwillige bijdrage zijn niet bedoeld voor gebruikelijke zaken als onderwijsmateriaal of de klasinrichting. Maar voor de extra activiteiten is vaak wel extra geld nodig. Te denken valt aan: schoolreisjes, bioscoopavonden, speciale jaarmarkten enzovoort.

Maar kan een school de ouderbijdrage niet gebruiken voor het reguliere onderwijsprogramma?euro teken schoolbord

Soms gebeurt het wel dat een school de ouderbijdrage gebruikt voor andere zaken, dan evenementen of leuke uitjes. Dat doet zij dan in regel niet zomaar. Het vrijgekomen geld kan zij gebruiken om bijvoorbeeld speciale vakken aan te bieden op een school. Het nadeel is alleen wel dat plannen alleen maar doorzetten bij voldoende financiële ruimte. Zo kan een school met welgestelde ouders zich veel meer veroorloven.

Ben je verplicht een ouderbijdrage te betalen?

Als ouder kan je overwegen om hier niet aan mee te betalen. Het is immers geen verplichting. Maar als een school vrijwillige bijdrage vraagt voor een excursie en niks ontvangt, dan kan zij toegang weigeren. Hierin is zij vrij volgens de Nederlandse wet.

Wat als je geen ouderbijdrage kan betalen?

Mocht een ouder niet kunnen betalen vanwege een vervelende financiële situatie, dan is het advies om te voorkomen een leerling uit te sluiten. Dat zou namelijk leiden tot onwenselijke situaties. De ouderraad van een school kan er dan voor kiezen om voor schrijnende gevallen een aparte pot aan te leggen. Zo kan een kind uit een arm gezin alsnog mee met zijn klasgenoten en raakt die niet geïsoleerd.

Comment Section

0 reacties op “Ouderbijdrage

Plaats een reactie


*