Beter scoren met Cito Rekenen? Tijdelijk Gratis Oefenbladen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Ouderraad

De ouderraad is het inspraakorgaan van de ouders op de basis- of middelbare school. Dankzij deze raad beslissen ouders mee met de school. Zij hebben inspraak en kunnen zelf ideeën inbrengen of op verzoek van de school hun mening geven.

Thema’s ouderraad

Voor ouders kan het belangrijk zijn om hun stem te laten horen op school. Een ouderraad heeft namelijk inspraak over verschillende thema’s die hun kind aangaan.

Ouders kunnen meepraten over:ouderraad

  • schoolaanbod
  • school en beleid
  • activiteiten school
  • (cyber)pesten
  • genotsmiddelen en voorlichting

Ouderraad wettelijk geregeld

Een school is niet de verplicht om een ouderraad op te richten, tenzij tenminste 10 procent van de ouders stemt voor de oprichting van een ouderraad. Dan moet de onderwijsinstelling wel een ouderraad in het leven roepen. Dit staat allemaal in de Wet Medezeggenschapsraden op Scholen.

Wet Medezeggenschapsraden op Scholen

De Wet Medezeggenschapsraden op Scholen stamt uit 2007 en is de opvolger van de wet medezeggenschap uit 1992. Daarvoor mocht een school ook aangeven liever geen medezeggenschapsraad te willen, zoals bijvoorbeeld op Reformatorische Scholen gebruikelijk was.

Juridische positie ouderraad

Het initiatief tot het oprichten van een ouderraad op een basisschool komt vanuit de ouders. Voor deze raad wordt vaak geld vrijgemaakt.

Belangrijk om om te weten voor ouders is dat de ouderraad een rechtspersoon is. Dat kan in het ergste geval betekenen dat als iemand er met de kas vandoor gaat, alle vrijwillige ouders aansprakelijk zijn. Om zich tegen dergelijke problemen in te dekken kan de raad kiezen uit verschillende juridische constructies, zoals:

  • gewone ouderraad (aansprakelijkheid voor alle betrokken bestuurders)
  • vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (kan zich wel of niet inschrijven bij de KvK, bestuur is niet aansprakelijk als zij haar best deed problemen te voorkomen)

Comment Section

0 reacties op “Ouderraad

Plaats een reactie


*