Beter scoren met Cito Rekenen? Tijdelijk Gratis Oefenbladen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie is de deelname van ouders aan activiteiten van de school. Hiermee ondersteunen zij de organisatie- en besluitvoering.

Behalve op leerkrachten en ondersteunende medewerkers kan een (basis)school ook beroep doen op de ouders. Anderzijds kunnen de ouders zich aanbieden voor werkzaamheden die bij de taken van de onderwijsinstelling horen.vrouw kind klaslokaal

Voorbeelden van ouderparticipatie

Ouders kunnen op verschillende manieren participeren aan de taken van de school. Enkele voorbeelden van ouderparticipatie zijn:

  • verkeersouder of zogenaamde klaar-over zijn
  • onderhoud of aanleg van speeltoestellen op het schoolplein
  • ondersteunen van jaarmarkten of sponsorlopen
  • helpen met de paas- of kerstviering
  • voorleesmoeder of -vader zijn of huiswerkondersteuning geven
  • deelname in de medezeggenschapsraad

Ouderparticipatie wettelijk geregeld

In ons wetboek is de ouderparticipatie gewaarborgd in het artikel 27 van de Wet op het Basisonderwijs. Hierin staat dat het schoolbestuur de ouders ruimte moet geven om de activiteiten van de onderwijsinstelling in te vullen. Hieronder verstaat de Nederlandse wet vooral vrijwillige klusjes. Onder ouderparticipatie valt ook deelname aan een medezeggenschapsraad, maar dat is onderdeel van de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

Voordelen ouderparticipatie

Ouders werken op vrijwillige basis voor de school. Ondanks dat de school hun onkosten vergoedt, kost het ze wel tijd. Toch zijn er voldoende redenen waarom ze belang hebben bij ouderparticipatie:

  • ze zijn meer betrokken bij de opvoeding van hun kind
  • ze dragen bij aan een leuke schooltijd
  • ze krijgen een inkijk in de werking van de school

Lastig ouders werven

Desondanks is het voor sommige scholen lastig om ouders te werven voor ouderparticipatie. Dat kan liggen aan het feit dat ouders zich niet willen bemoeien met de school. Ze kunnen het teveel als een inmenging zien in het leven van hun kind. Of ze willen er geen tijd voor vrijmaken. Ook allochtone ouders blijken moeilijk te bereiken voor dit soort taken. Vaak komt dit door een taal- of cultuurbarrière.

Comment Section

0 reacties op “Ouderparticipatie

Plaats een reactie


*