Beter scoren met Cito Rekenen? Tijdelijk Gratis Oefenbladen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Kopklas

 

Een kopklas is een klas na groep 8, bedoeld voor slimme basisscholieren die door een taalachterstand slecht presteren op de eindtoets. Hierbij gaat het vaak om jongeren met een allochtone achtergrond. Zij kunnen een lage score krijgen, alleen omdat ze de vragen van een test minder of niet goed begrijpen.

kopklas leraal leerling

Wat gebeurt er in de kopklas?

Voor een gelijke kans op onderwijs en werk gaat deze doelgroep voorafgaand aan het brugjaar naar de kopklas. Hier kan zij haar taalvaardigheden bijspijkeren tot het hogere niveau dat recht doet aan intelligentie en talenten. Dit alternatief zorgt ervoor dat een leerling zijn of haar potentie volledig benut en op een passend onderwijsniveau terecht komt.

Bevindingen kopklas

De kopklas is ontstaan in 1993 vanuit een experiment van 3 Utrechtse basisscholen. Zij wilden allochtone kinderen een kans geven op een hoger niveau in het brugjaar. Al snel bleek dat plan goed te werken. De eerste kopklasleerlingen scoorden 10 punten meer op de Cito-toets nadat zet het schakelhaar voltooiden. Aanvankelijk was het schooladvies voor de kopklas gemiddeld vmbo/mavo, maar na het kopjaar konden de kopklasleerlingen beginnen op het havo of vwo.

Ministerie van OCW over de kopklas

Het ministerie van OCW liet in 2002 een onderzoek uitvoeren en formuleerde van daaruit een aantal voordelen van de kopklas. Die voordelen zijn:

 • Stijging zelfvertrouwen allochtone leerlingen, vanwege betere prestaties
 • Allochtone leerlingen kunnen zo als voorbeeld dienen voor hun gemeenschap, die dan ook beter wil presteren. ‘Zij laten zien dat ze succesvol zijn en goed kunnen presteren.’
 • Een goede taalbeheersing is de sleutel tot integratie binnen de Nederlandse samenleving.

Kritiek op de kopklas

Desondanks is er ook kritiek op kopklas. Zo stellen criticasters dat deze maatregel veel te laat ingrijpt bij een taalachterstand, namelijk pas na groep 8. Daarbij is de vrees dat kopklassers buiten de boot kunnen vallen omdat ze een jaar ouder de brugklas in rollen. Als laatste kan een kopklas de basisschool minder oplettend maken voor leerproblemen bij de allochtone doelgroep.

Bron: Sardes 2002/kop- en voetklassen: Ei van columbus?

  Comment Section

  0 reacties op “Kopklas

  Plaats een reactie


  *