arrow_drop_up arrow_drop_down

Wat betekent een III Score bij de Cito-toetsen?

III score is een aanduiding van een uitslag op een citotoets uit het cito volgsysteem dat op basisscholen wordt gebruikt om de ontwikkeling van leerlingen in de gaten te houden. Met een III score behoort een leerling tot de groep van 20% die 'landelijk gemiddeld' scoren. De scores worden vergeleken met alle leerlingen in Nederland uit hetzelfde leerjaar. III score cito 


De stippellijn geeft het landelijk gemiddelde weer. Als een kind een 'hoge III score' heeft behaald, scoort het net boven het landelijk gemiddelde en met een 'lage III score' net onder het landelijk gemiddelde. Cito maakt ook gebruik van een andere indeling: A t/m E.

Soms wordt er ook een combinatie weergegeven van cijfers en letters, bijvoorbeeld III/C. De uitleg van de andere scores vind je hier:

Moeder van het kind
Door

Moeder van het kind

op 24 Jan 2019

Wat zou mijn kind halen als ze alleen maar III zou krijgen en een paar II en I

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 29 Jan 2019

Beste moeder, Dat is van een afstand lastig te zeggen. Je kunt je vraag het beste even stellen aan de leerkracht van je dochter. Hartelijke groet, Carola

Lenie
Door

Lenie

op 05 Apr 2019

In hoeverre zijn scores in groep 3 maatgevend voor de rest van de basisschoolperiode? Mijn kindje scoort op spelling en lezen I+. Op rekenen II. Welke duiding kun je hieraan geven?

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 05 Apr 2019

Beste Lenie, Dat is een lastige vraag... De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt vaak in sprongen. Het is van een afstand moeilijk in te schatten hoe de schoolse ontwikkeling van je zoontje of dochtertje verder zal verlopen. De leerkracht heeft hier een beter beeld van, omdat hij/zij ook de ontwikkelingscurve van groep 1 en 2 kan bekijken. Je kunt altijd aan de leerkracht vragen hoe hij/zij erover denkt. Hartelijke groet, Carola

Ruud Pollmann
Door

Ruud Pollmann

op 21 Nov 2019

Ik heb nu 2 keer geoefend met de dmt. Hoe weet ik nu of mijn kleindochter een gemiddeld aantal woordjes leest? Waar kan ik die gemiddelden opzoeken. Ik wil graag het gemiddelde aantal woordjes weten voor midden groep 7

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 22 Nov 2019

Beste Ruud, Het ene kind leest sneller dan het andere kind. Het is belangrijk dat je je kleindochter vertelt dat absoluut niet van haar verwacht wordt dat ze alle woorden leest. De ondergrens die midden groep 7 wordt aangehouden is 85 woorden. De leerkracht bepaalt of een woord goed is gelezen of niet. Het kan dus zijn dat de score thuis hoger uitvalt dan op school. Het gaat ons erom dat de spanning rondom de DMT wordt verminderd zodat de kinderen echt kunnen laten zien wat ze kunnen. Hartelijke groet, Carola

Felix
Door

Felix

op 07 Feb 2020

Mijn zoontje ( groep 3 ), leest thuis al boekjes qua niveau van groep 4 bijvoorbeeld. Hij leest al woorden die ze niet behandeld hebben. Hoe kan het dat hij dan op Technisch lezen III ( hoge kant ) scoort. Dat vind ik vreemd. Wat zegt dit dan over wat CITO meet?

Carola de Koning
Door

Carola de Koning

op 10 Feb 2020

Beste Felix, Het komt vaker voor dat kinderen lager scoren op een technisch lezen toets dan verwacht. Dit kan verschillende redenen hebben. Wellicht was je zoon erg zenuwachtig, misschien was er voor de toets iets gebeurd waardoor hij zich minder goed kon concentreren of misschien voelde hij zich niet zo lekker. Als je je zorgen maakt, kun je het beste even aan de leerkracht vragen hoe het zit. Hartelijke groet, Carola

Reactie plaatsen