Download nu de GRATIS Oefenbladen Rekenen
Toegang

Page content

Eindtoets

De Eindtoets (centrale eindtoets) is een test die bepaalt welk onderwijsniveau voor een kind geschikt is. Deze vindt plaats aan het einde van groep 8.

bewegenDe Citotoets lijkt soms een synoniem voor de Centrale Eindtoets, al is dat beeld onjuist. Allereerst is er niet zoiets als ‘de Cito-toets.’ Eigenlijk neemt het CITO testen af vanaf groep 1 t/m de eerste 2 klassen van het voortgezet onderwijs. En de Centrale Eindtoets is niet per definitie van het CITO zelf, al stelt die hem wel op. Sinds 2015 maakt het CITO namelijk de vragen in opdracht van College van Toetsen en Examens voor de afname.

Werkwijze Eindtoets

Een docent behandelt de eindtoets klassikaal en deze is verspreid over drie ochtenddelen. Het is een meerkeuzetest die bestaat uit 4 domeinen:

De onderdelen waarop een scholier wordt getoetst dat zijn:

  • Taal (lezen, woordenschat, schrijven, taalverzorging)
  • Rekenen-wiskunde (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden)
  • wereldoriëntatie (aardrijkskunde, natuuronderwijs, geschiedenis)

De docent ontvangt de toetsen in een envelop. Een leerling vult de antwoorden in en kan kiezen tussen A, B, C of D. Niets invullen levert een fout antwoord op. De leerkracht neemt de toetsen weer in en verzendt ze naar het Cito.

Score Eindtoets

De uitslag van de score is verdeeld van 501 t/m 550. Deze zijn een indicatie welk vervolgtraject na het basisonderwijs geschikt is.

  • Basisberoepsgerichte leerweg – 501 t/m 520
  • Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg – 519 t/m 525
  • Kaderberoepsgerichte leerweg – 523 t/m 528
  • Gemengde/theoretische leerweg (vmbo) – 529 t/m 533
  • Gemengde/theoretische leerweg en havo – 533 t/m 536
  • Gemengde/theoretische leerweg en havo/vwo – 535 t/m 541
  • Havo/vwo – 535 t/m 541
  • havo/vwo brugklas – 540 t/m 544
  • vwo (atheneum / gymnasium / technasium / tweetalig vwo) – 545 t/m 550

Naast de Cito eindtoets zijn er ook nog andere alternatieven zoals:

  • De IEP-eindtoets van Bureau ICE
  • Route 8, van A-vision
  • De Dia-eindtoets

De overheid verplicht een school dus niet om de Cito eindtoets af te nemen. Wel moet er aan het einde van groep 8 een test zijn die het niveau van een leerling vaststelt.

Kijk voor de meest actuele informatie op https://www.centraleeindtoetspo.nl/

    Comment Section

    0 reacties op “Eindtoets

    Plaats een reactie


    *