Download nu de GRATIS Oefenbladen Rekenen
Toegang

Page content

Drempeltoets

Een drempeltoets of –test is een toets die in groep 7 en 8 objectief adviseert welk onderwijsniveau geschikt is in het voortgezet onderwijs. Het lijkt daarmee dus op de Eindtoets van het Cito, die in groep 8 volgt als afsluiting. De drempeltoets test de aanleg en het vermogen van een scholier. Ter toetsing staan de twee domeinen: taal en wiskunde. Het taalkundige gedeelte bestaat uit meerkeuzevragen die gaan over: zinsconstructies, begrippen en definities. Het reken- wiskundige gedeelte toetst het inzicht en logica. Hier moet een leerling efficiënt de vraag kunnen oplossen.

Hoe werkt de drempeltoets?kinderen maken toets in klas

De docent behandelt de test in de twee laatste jaren van de bovenbouw klassikaal. Voor de toets bereidt de docent niets voor. Het is ook belangrijk dat de leerling de test niet kan repeteren om deze zo getrouw en spontaan mogelijk te voltooien. Vooraf is er een instructie, waarna de test begint. Op een formulier staan meerkeuzevragen. De scholier kan kiezen tussen de opties A t/m E. De hele test duurt van de ochtend tot vroeg in de middag.

Wat maakt de drempeltoets bijzonder?

De scholier moet allereerst de vragen goed beantwoorden omdat het een intelligentietest is. Maar er is ook ruimte voor de beleving van het kind zelf in de LeerMotivatieTest (LMT). Zo vult de scholier als onderdeel van de toets in of hij zich in hoge mate gespannen voelde, en of hij/zij over de juiste motivatie beschikt. Een docent controleert dit om faalangst vast te stellen, of het kind doorzettingsvermogen heeft en is gemotiveerd.

De drempeltoets is een goed alternatief voor een CITO-toets. Anders dan laatstgenoemde neemt een docent deze niet ieder jaar af en zijn de antwoorden dus niet voorspelbaar. Bij een Cito-toets kan een scholier dus anticiperen op de vraagstelling. Ook is de drempeltoets minder bekend en dus minder spannend voor de faalangstigen. Een docent kan de drempeltest ieder moment van het schooljaar afnemen. De test houdt ook rekening met handicaps als dyscalculie of dyslexie

    Comment Section

    0 reacties op “Drempeltoets

    Plaats een reactie


    *