Je Kind Beter Laten Scoren Met (Cito) Rekenen? Download onze Gratis Oefenbladen Rekenen
[PDF] Direct Toegang

Page content

Continurooster

Een continurooster betekent dat een basisschoolleerling tussen de middag verplicht op school blijft. Dan eet de leerkracht tussen de middag met de kinderen en wordt er niet overgebleven. Een school brengt dit niet in rekening, maar kan wel hiervoor een vrijwillige bijdrage vragen.

kinderen eten brood op school
Wat zijn de voordelen van een continurooster?

Het idee van een continurooster groeit de laatste 15 jaar steeds in populariteit. Dat komt door een aantal voordelen van dit systeem. Als het rooster namelijk continu doorloopt en kinderen tussen de middag niet een uur lang naar huis moeten, dan:

 • is dat verkeersveiliger, ze hoeven niet 4 keer het verkeer door.
 • geeft dat ouders het gemak hun tijd beter af te stemmen met het werk.
 • geeft het meer structuur en is het daardoor rustiger voor de kinderen.
 • er is meer tijd voor de buitenschoolse opvang (link: artikel BSO) om hun activiteiten te organiseren.

Wat zijn de nadelen van een continurooster?

Of deze voordelen in alle gevallen gelden voor ieder ouder en kind, is maar de vraag. Voor sommige ouders met kinderen werkt een continurooster juist averechts. Dat is het geval, wanneer:

 • kinderen juist drukker worden, omdat ze niet tussen de middag even hun verhaal kunnen doen bij hun ouders.
 • een rooster dermate is veranderd, dat het juist moeilijker is te combineren voor een ouder.
 • een ouder afhankelijk is van de BSO na schooltijd. Deze duurt dan langer, dus het bedrag dat iemand kwijt is aan de opvang kan dan oplopen.

Continurooster en 5-gelijke-dagen-model

Een alternatief voor het continurooster is het 5-gelijke-dagen-model. De woensdag is dan niet meer de korte dag. Maar gemiddeld genomen is een kind doordeweeks wel eerder uit. De bevindingen van beide alternatieven zijn goed.

Het continurooster en de overheid

In een Kamerbrief schrijft minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat ouders dit systeem goed oppakken. Ook merkt de minister op dat andere studies het 5-gelijke-dagen-model het meest kansrijk vinden.

  Comment Section

  0 reacties op “Continurooster

  Plaats een reactie


  *