arrow_drop_up arrow_drop_down

Meike Manschot

Meike Manschot (MSc) is Orthopedagoog-Generalist NVO en kinder en jeugdpsycholoog NIP
Ervaring en opleiding
Meike Behaalde haar Master of Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen (https://www.ru.nl/).

Mieke is Eigenaar van Praktijk Zij aan Zij. Binnen de praktijk worden onderzoeken uitgevoerd naar onder meer:

- Dyslexie
- Cognitieve capaciteiten
- Leerproblemen
- Executieve functies

Meike geeft ook begeleiding aan kinderen en jongeren met moeilijkheden omtrent: lezen/dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, falen, omgaan met veranderingen, angst of depressie.

Meike heeft de volgende certificaties en registraties:

- Kinder en jeugdpsycholoog NIP
- Orthopedagoog-generalist NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen)
- Cogmed Coach®

Meike is ook werkbegeleider (supervisie) voor SKJ-orthopedagogen en orthopedagogen in opleiding tot orthopedagoog-generalist nvo. Daarnaast is zij lid van de ledenraad van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.

Op deze website schreef Meike onder meer een artikel waarin de ‘Braingame Brian’ werd genoemd. Dit is een training waarmee de executieve functies worden getraind. Deze training wordt ook praktijk Zij aan ZIj aangeboden. De training wordt gegeven aan kinderen van 8 tot 12 jaar met ADHD.

Meike Manschot en de collega’s uit haar praktijk geven ook lezingen en workshops over de volgende onderwerpen:

- Positieve kijk op opvoeden – complimenten geven en begrenzen
- Breinontwikkeling van baby tot peuter – brein in relatie tot opvoeden en gedrag
- Breinontwikkeling van pubers – brein in relatie tot opvoeden en gedrag: school en thuis
- Executieve functies (zelfregulerende vaardigheden)
- Kinderangsten en zelfvertrouwen
- Alcohol en pubers – informatie en tips
- Diagnoses (AD(H)D, autisme, PTSS) – hoe ga je ermee om?
(hoog) begaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong – hoe herkennen & hoe ga je ermee om?
- Communicatieproblemen tussen ouder en kind
- Orthopedagogische basisvaardigheden, zoals gespreks- en beïnvloedingsvaardigheden