Jetta Roozeboom

PO-Raad

Jetta is Marketingcommunicatieadviseur bij de PO-Raad. De PO-Raad vertegenwoordigt de schoolbesturen van het basisonderwijs. Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs zijn aangesloten bij de PO-Raad. Naast belangenbehartiging houdt de PO-Raad zich bezig met innovatieve projecten en kennisdeling. De website Scholenopdekaart.nl is hier een mooi voorbeeld van.

Nieuwste artikelen door: Jetta Roozeboom