Cito toetsen groep 3 - Niet te missen tips!

Download nu de GRATIS Oefenbladen Rekenen
Toegang

Page content

Cito toetsen groep 3

In groep 3 krijgt je zoon of dochter de ‘Cito toetsen groep 3‘. Op het rapport zie je meestal de resultaten van deze cito toetsen groep 3 ook staan. Omdat voor veel ouders niet helemaal duidelijk is wat deze cito toetsen zijn, hebben we hier informatie opgenomen over de cito toetsen in groep 3.

Het Leerlingvolgsysteem van Cito

Op de meeste basisscholen in Nederland wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem van het Cito. Dit volgsysteem van Cito bestaat uit de zogenaamde LVS-toetsen (leerlingvolgsysteem-toetsen), de entreetoetsen (groep 5 t/m 7) en de eindtoets (groep 8).cito toetsen groep 3

De LVS-toetsen worden op de basisschool ook wel de ‘cito toetsen‘ genoemd. Uw kind maakt in groep 3 diverse cito toetsen over verschillende onderwerpen.

Cito toetsen groep 3

De cito toetsen groep 3 vormen een onderdeel van het cito volgsysteem. De basisschool kan met het cito volgsysteem, en uiteraard de eigen indrukken, de ontwikkeling van je kind volgen. De cito-toetsscores van groep 3 komen terug op het rapport van je zoon of dochter.

Cito zet de score om in een zogenaamde vaardigheidsscore. Met behulp van deze vaardigheidsscore kan worden gezien of een kind vooruitgegaan is of misschien achterblijft. Een score op een toets rekenen E4 (eind groep 4) kan op deze manier vergeleken worden met een score op bijvoorbeeld de cito toets rekenen M3 (midden groep 3). Door de vaardigheidsscore te vergelijken kan de basisschool zien of de leerling met rekenen vooruit is gegaan. Ook kan een vergelijking worden gemaakt met andere kinderen in Nederland.

Ouders vragen vaak: hoe belangrijk zijn die cito toetsen? Het verschilt per basisschool hoe er mee omgegaan wordt. De cijfers op het rapport, het gedrag en de inzet van de leerling zijn uiteraard belangrijk. Het is echter wel zo dat veel basisscholen de uitslagen van de cito-toetsen (zeker die van groep 7 en 8) als een belangrijke onderbouwing van het schooladvies zien. Ook door scholen van het voortgezet onderwijs wordt vaak gevraagd naar deze uitslagen.

cito toetsen groep 3

Cito-toetsen groep 3: een overzicht

In januari in groep 3 krijgen de kinderen (meestal) de volgende Cito-toetsen:

In juni in groep 3 komen de volgende toetsen aan bod:

 • Rekenen E3
 • DMT en AVI E3
 • Technisch Lezen M3
 • Spelling E3
 • Woordenschat E3
 • Begrijpend Lezen E3
Gratis Oefenbladen Groep 3
Vul hieronder je naam en e-mailadres in en ontvang oefenbladen rekenen voor groep 3.
Je gegevens zijn 100% veilig

Bekijk ook de video met het overzicht van de cito toetsen in groep 3:

DMT en AVI toetsen hebben betrekking op technisch lezen. Hierbij wordt gekeken hoe snel en hoe goed jouw kind leest. Bij begrijpend lezen wordt gekeken naar het begrip van een tekst.

Naast de citotoetsen maakt je kind toetsen die bij de schoolboeken waarmee wordt gewerkt horen, de zogenaamde methodegebonden toetsen.

De score op een Cito-toets wordt weergegeven met I t/m V of met een letter (A t/m E).  Hieronder zie je het overzicht van de cito toetsscores groep 3 en wat deze betekenen. Onder het overzicht wordt een nadere toelichting gegeven.

Cito toetsscores groep 3

cito toetsscores groep 3

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

I – 20% – ver boven het gemiddelde
II – 20% – boven het gemiddelde
III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen
IV – 20% – onder het gemiddelde
V – 20% – ver onder het gemiddelde

De score wordt ook nog vaak aangeduid met de letter A t/m E

A –  25% – hoogst scorende leerlingen
B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde
E  – 10% – laagst scorende leerlingen

Cito zet de score van jouw kind op een cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als jouw kind een A scoort hoort het bij de beste 25% kinderen in Nederland.

Ook komen de volgende aanduidingen voor:

AI, AII, BII, BIII, CIII, CIV, DIV, DV, EV.

Dit zijn dan combinaties van de letters met de Romeinse cijfers.

Cito toetsscores groep 3: Tips!

Wil je meer weten over de normen ofwel niveaus van de cito-toetsen? Lees dan het artikel:

Eén fout kan het verschil tussen bijvoorbeeld D of C maken. Als de cito toetsscores groep 3 van je kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage D of een hoge D (bijna een C)?

Oefenen voor de cito-toetsen groep 3

De cito-toetsen rekenen groep 3 bestaan voor een groot deel uit zogenaamde plaatjessommen. Het is mogelijk om veel te oefenen met plaatjessommen. Er zijn hiervoor twee oefenboeken rekenen groep 3 beschikbaar:

– Oefenboek rekenen groep 3 – 1e helft schooljaar (86 pagina’s)
– Oefenboek rekenen groep 3 – 2e helft schooljaar (93 pagina’s)

De sommen komen per soort aan bod, oplopend van gemakkelijker naar moeilijker, waarbij wordt toegewerkt naar plaatjessommen.

cito-toetsen groep 3

Aanbevolen:

Gratis Oefenbladen Groep 3
Vul hieronder je naam en e-mailadres in en ontvang oefenbladen rekenen voor groep 3.
Je gegevens zijn 100% veilig

  Comment Section

  9 reacties op “Cito toetsen groep 3


  Door Rene op 20 januari 2015

  Mijn mening over de Cito-toetsen:
  Ik vind het bezopen om met een stopwatch in de hand kinderen op snelheid te laten lezen. Sinds wanneer is lezen een wedstrijd? Vlot lezen, oftewel met een minimale snelheid lezen is belangrijk, maar nog sneller voegt niets toe. Lineaire snelheidsmeting is een slechte meetlat die niet thuishoort in een citotoets.


  Door Caroline op 2 februari 2016

  Mij is door de juf verteld dat de leessnelheid belangrijk is voor het later bij kunnen houden van ondertiteling en bijv. informatie- en verkeersborden. Daarbij wordt er later op de middelbare school een beroep gedaan op vlot kunnen lezen omdat je anders het hogere tempo in de klas en voor het huiswerk niet bij kunt houden. Mijn zoon is een zeer trage lezer maar kan verder goed mee komen. Als een kind een laag tempo heeft zal dat niet veranderen denk ik, ook niet als je er met een stopwatch naast staat.


  Door maaike op 15 januari 2016

  weten jullie of er vaste data s zijn voor de landelijke toetsen in groep 3?wij wonen in rotterdam.Bij voorbaat dank voor uw reactie


  Door Maaike de Boer op 15 januari 2016

  Hi Maaike,
  Er zijn geen vaste dat voor de afname van de Cito-toetsen in groep 3. Cito geeft voor de Cito-toetsen M3 januari/februari aan en voor de Cito-toetsen E3 juni.


  Door Toos Lusink op 23 maart 2016

  Heeft opleidingsniveau ouders te maken met beoordeling Cito-toets?


  Door Maaike de Boer op 23 maart 2016

  Hi Toos,
  Het opleidingsniveau van ouders wordt niet meegewogen in de individuele toetsscore van een kind.


  Door Annemiek op 22 april 2016

  Wat houd een score van 1+ op de cito toetsen in? Zit ze dan nog boven de 20% leerlingen uit niveau I. Als je kind in combinatie aangeeft dat ze het te makkelijk vind, wat zijn dan mogelijkheden?


  Door Maaike de Boer op 26 april 2016

  Hi Annemiek,

  Zie de afbeelding voor de I+ score. Dit is vergelijkbaar met een A+ score. Je kunt hierover in gesprek gaan met de leerkracht. Een en ander hangt ook af van hoe je kind het doet bij de methodegebonden toetsen etc. Het kan zijn dat je kind ‘plustaken’ aan kan voor bepaalde vakken. De leerkracht kan dit meestal goed beoordelen.


  Door Wim Feelders op 13 november 2016

  Mijn kleindochter (groep 3) slaat dicht als er spanning op gezet wordt. De klok van 3 minuten is zo een spanningsfactor waardoor een toets gedoemd is te mislukken. Als zij daarentegen in vrijheid kan lezen, gaat het een stuk beter. Door een falende toets loopt zij nu het risico van een zwak of onvoldoende op haar rapport. Volgens de school is alleen de toets (in mijn ogen slechts een momentopname) bepalend voor haar (kerst)rapport. Daarmee conformeert de school zich aan de eisen van de onderwijsinspectie.
  Als dit zo is, dan diskwalificeert de onderwijsinspectie zich met het stellen van dit soort absurde voorwaarden. Ik ben het dus met Renee (20 jan.) eens. Gewoon bezopen.

  Plaats een reactie


  *