headershadow

Latest Blogposts

Cito toetsen groep 3

In groep 3 krijgt je zoon of dochter de 'Cito toetsen groep 3'. Op het rapport zie je meestal de resultaten van deze cito toetsen groep 3 ook staan. Omdat voor veel ouders niet helemaal duidelijk is wat deze cito toetsen zijn, hebben we hier informatie opgenomen over de cito toetsen in groep 3.

Het Leerlingvolgsysteem van Cito

Op de meeste basisscholen in Nederland wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem van het Cito. Dit volgsysteem van Cito bestaat uit de zogenaamde LVS-toetsen (leerlingvolgsysteem-toetsen), de entreetoetsen (groep 5 t/m 7) en de eindtoets (groep 8).cito toetsen groep 3

De LVS-toetsen worden op de basisschool ook wel de 'cito toetsen' genoemd. Uw kind maakt in groep 3 diverse cito toetsen over verschillende onderwerpen.

Cito toetsen groep 3

De cito toetsen groep 3 vormen een onderdeel van het cito volgsysteem. De basisschool kan met het cito volgsysteem, en uiteraard de eigen indrukken, de ontwikkeling van je kind volgen. De cito-toetsscores van groep 3 komen terug op het rapport van je zoon of dochter.

Cito zet de score om in een zogenaamde vaardigheidsscore. Met behulp van deze vaardigheidsscore kan worden gezien of een kind vooruitgegaan is of misschien achterblijft. Een score op een toets rekenen E4 (eind groep 4) kan op deze manier vergeleken worden met een score op bijvoorbeeld de cito toets rekenen M3 (midden groep 3). Door de vaardigheidsscore te vergelijken kan de basisschool zien of de leerling met rekenen vooruit is gegaan. Ook kan een vergelijking worden gemaakt met andere kinderen in Nederland.

Ouders vragen vaak: hoe belangrijk zijn die cito toetsen? Het verschilt per basisschool hoe er mee omgegaan wordt. De cijfers op het rapport, het gedrag en de inzet van de leerling zijn uiteraard belangrijk. Het is echter wel zo dat veel basisscholen de uitslagen van de cito-toetsen (zeker die van groep 7 en 8) als een belangrijke onderbouwing van het schooladvies zien. Ook door scholen van het voortgezet onderwijs wordt vaak gevraagd naar deze uitslagen.

cito toetsen groep 3

Cito-toetsen groep 3: een overzicht

In januari in groep 3 krijgen de kinderen (meestal) de volgende Cito-toetsen:

In juni in groep 3 komen de volgende toetsen aan bod:

Bekijk ook de video met het overzicht van de cito toetsen in groep 3:

YouTube voorvertoningsafbeelding

DMT en AVI toetsen hebben betrekking op technisch lezen. Hierbij wordt gekeken hoe snel en hoe goed jouw kind leest. Bij begrijpend lezen wordt gekeken naar het begrip van een tekst.

Naast de citotoetsen maakt je kind toetsen die bij de schoolboeken waarmee wordt gewerkt horen, de zogenaamde methodegebonden toetsen.

De score op een Cito-toets wordt weergegeven met I t/m V of met een letter (A t/m E).  Hieronder zie je het overzicht van de cito toetsscores groep 3 en wat deze betekenen. Onder het overzicht wordt een nadere toelichting gegeven.

Cito toetsscores groep 3

cito toetsscores groep 3

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

I - 20% - ver boven het gemiddelde
II - 20% - boven het gemiddelde
III - 20% - de gemiddelde groep leerlingen
IV - 20% - onder het gemiddelde
V - 20% - ver onder het gemiddelde

De score wordt ook nog vaak aangeduid met de letter A t/m E

A -  25% - hoogst scorende leerlingen
B - 25% - ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C - 25% - net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D - 15% - ruim onder het landelijk gemiddelde
E  - 10% - laagst scorende leerlingen

Cito zet de score van jouw kind op een cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als jouw kind een A scoort hoort het bij de beste 25% kinderen in Nederland.

Ook komen de volgende aanduidingen voor:

AI, AII, BII, BIII, CIII, CIV, DIV, DV, EV.

Dit zijn dan combinaties van de letters met de Romeinse cijfers.

Cito toetsscores groep 3: Tips!

Wil je meer weten over de normen ofwel niveaus van de cito-toetsen? Lees dan het artikel:

Eén fout kan het verschil tussen bijvoorbeeld D of C maken. Als de cito toetsscores groep 3 van je kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage D of een hoge D (bijna een C)?

Oefenen voor de cito-toetsen groep 3

De cito-toetsen rekenen groep 3 bestaan voor een groot deel uit zogenaamde plaatjessommen. Het is mogelijk om veel te oefenen met plaatjessommen. Er zijn hiervoor twee oefenboeken rekenen groep 3 beschikbaar:

Oefenboek rekenen groep 3 - 1e helft schooljaar
Oefenboek rekenen groep 3 - 2e helft schooljaar

Het oefenboek voor de eerste helft van het schooljaar bestaat uit 53 pagina's rekenoefeningen en is afgestemd op de cito toets die op de meeste scholen in januari wordt afgenomen. Deze rekentoets wordt ook wel cito rekenen M3 genoemd.

Het oefenboek voor de tweede helft van het schooljaar omvat 59 pagina's met rekensommen en is afgestemd op cito rekenen E3. Deze cito toets wordt meestal in juni afgenomen.

De sommen komen per soort aan bod, oplopend van gemakkelijker naar moeilijker, waarbij wordt toegewerkt naar plaatjessommen. Je kunt met de plaatjessommen oefenen zoals in de video is getoond: lees de tekst onder het plaatje rustig twee keer voor.

cito-toetsen groep 3

Voorbeeldsommen:

cito groep 3

 

 

Aanbevolen:

groep 3 rekenen

 

1 reactie op “Cito toetsen groep 3


Comment author said

Door Rene op 20 januari 2015 om 21:29

Bezopen om met een stopwatch in de hand kinderen op snelheid te laten lezen. Sinds wanneer is lezen een wedstrijd? Vlot lezen, oftewel met een minimale snelheid lezen is belangrijk, maar nog sneller voegt niets toe. Lineaire snelheidsmeting is een slechte meetlat die niet thuishoort in een citotoets.

 

Plaats een reactie