Tips voor Rekenen & Taal | Wijzer over de Basisschool

Download nu de GRATIS Oefenbladen Rekenen
Toegang

Recente blogposts

Hoe je de taalontwikkeling van je kind stimuleert met gedichten...

Hoe je de taalontwikkeling van je kind stimuleert met gedichten...

Een goot deel van de tijd dat je kind op de basisschool doorbrengt, wordt besteed aan taallessen. En dat is niet voor niets. Taal speelt een belangrijke rol in het leven van kinderen en volwassenen. Een goede beheersing van de taal die je spreekt, zorgt ervoor dat je de mensen in je omgeving duidelijk kunt maken hoe je je voelt, wat je nodig hebt, dat je iets niet of juist wel begrijpt, je kunt ze vragen stellen, enzovoort. Taal heb je dus nodig om voor jezelf te kunnen zorgen, om zelfredzaam te zijn.Lees meer

Stress bij leerproblemen

Stress bij leerproblemen

Vaak denken we bij stress aan volwassenen die de werkdruk niet aankunnen, die rouwen om het verlies van een dierbare of bijvoorbeeld aan volwassenen die in de steek zijn gelaten door hun geliefde.

Maar kinderen ervaren ook stress. En dit probleem is lang onderschat. Uit een onderzoek van psychologe Francine Jellesma blijkt dat één op de vier kinderen lichamelijke klachten heeft en dat deze klachten in negen van de tien gevallen veroorzaakt worden door psychologische stress. Ook zien we dat leerproblemen bijna altijd samen gaan met spanning.Lees meer

Rekenen in Het Land van Okt

Rekenen in Het Land van Okt

Als ouder wil je je kind graag helpen met alles wat hij of zij moeilijk vindt. Ook met rekenen. Of misschien wel juist met rekenen, omdat rekenen tot de basisvaardigheden behoort die de zelfredzaamheid van je kind vergroten. Maar soms is het hartstikke lastig om je kind te helpen met rekenen! Het is moeilijk om te begrijpen dat de dingen die voor jou heel makkelijk zijn voor je kind juist heel ingewikkeld kunnen zijn.

Het is lang geleden dat je zelf leerde rekenen. Wat herinner jij je nog van de rekenles op de basisschool? Vond je het leuk en was je goed in rekenen of vond je het juist vervelend en was je er niet zo goed in? En wat vond je precies lastig of juist niet? Waar ging het over? Hoe leerde je tellen, optellen, aftrekken, rekenen ‘over’ het tiental, enzovoort, enzovoort.

Waarschijnlijk herinner je je niet zoveel meer van het leerproces dat je zelf doorliep. En dit is jammer, want als je nog zou weten wat je zelf moeilijk vond, is het makkelijker om je te verplaatsen in je kind en om hem of haar te helpen.

Om je inzicht te geven in de rekenproblemen van je kind (met name de rekenproblemen in de onderbouw van de basisschool) en je te laten ervaren waar je kind tegen aan kan lopen, neem ik je mee op reis. Op reis naar Het Land van Okt...Lees meer

Naar het blogoverzicht